İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları politikamızı, doğru kişileri seçmek, işe yerleştirmek, tüm çalışanlarımızın aynı misyon, vizyon, strateji ve ortak kurumsal kültür etrafında toplamak, çalışanlarımız arasında güvene ve istikrara dayalı bir ortam sağlamak, onlara kendilerini geliştirme fırsatlar vermek, gelişen, öğrenen, yeni fikirlere açık bir takım oluşturmak ve uzun vadeli birliktelik sağlamak olarak tanımlayabiliriz.

Şirketi etkin, canlı ve başarılı kılan içindeki insanlardır. Çalışanlar gelişmenin lokomotifidir. Şirketi başarıya götürecek güç çalışanların gözlerindeki fer, ayaklarındaki derman ve kalplerindeki sevgidir. Başarımızı; işini seven, coşkulu, yetkin, sonuç odaklı, ulusal, ailevi ve manevi değerlere sahip ve firmasına bağlı yüksek karakterli takım oyuncularımıza borçluyuz.

  • Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.
  • Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.
  • Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını isteriz.
  • İhtiyaçların karşılanmasında grup içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.
  • Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz. 
  • Genç ve dinamik ekipten oluşan Adell ekibinde, çalışanlarımızın iş dışında da aileleriyle birlikte görüşmelerinden memnun oluruz. 
  • Yöneticilerin çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür meydana getirerek, çalışan performansının düzenli olarak izlenmesini ve bununla ilgili açık iletişimi destekleriz.
  • Çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğini sürdürmek isteriz.